MABA TAHAP 2, PRODI PTI

NONAMAPRODI
1PRASETIO ZIDAN CAHYAPTI
2BENYAMIN PANEHAS MALELAK IYUPTI
3MUHAMMAD FAJRUL MUWAFIQILLAH PTI
4NARIKA HURIN FAZAPTI
5MUHAMMAD ABDUL AZIZPTI
6Hana aprilia nurcahyantriPTI
7ARFINA YUSRINPTI
8MUKHSIN FAJAR FELANIPTI
9NAFIDATUL ROSYIDAHPTI
10DEWI ULFATUNNI’MAHPTI
11RAMZI MASRURI DZUL IKROMPTI
12MEIVITA NUR AINIPTI
13ANANDHIKA NUGRAHA PTI
14MUHAMMAD ALI ILZAMPTI
15LUTFI AUFA ZUHDIPTI
16NAFA SHELLY SEPTIANINGTYASPTI
17AHMAD BAIHAQI ASTASAPTI
18MUHAMMAD NUR ARIFPTI
19ARNA NOOR ILHAM RAMADHANPTI